Ұзындық сызығына кесу

p0

1. 2019 жылы, Аргентина.
Ұзындығы бойынша кесілген, 1500x6 мм.